Cookies

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για να προσφέρει μια βελτιωμένη εμπειρία περιήγησης. Τα cookies είναι μικρά αρχεία πληροφοριών που αποθηκεύονται στο πρόγραμμα περιήγησης του υπολογιστή σας. Οι δικτυακοί τόποι μπορούν να έχουν πρόσβαση μόνο στα cookies που έχουν αποθηκευτεί στον υπολογιστή σας. Κάθε ιστότοπος που έχετε αποδεχτεί να αποθηκεύει cookies στον browser σας μπορεί να έχει πρόσβαση μόνο στα δικά του cookies και όχι σε cookies που προέρχονται από άλλους ιστότοπους.

Εξωτερικός χώρος ΕΣΔΙ

Ιστορία

 

Η ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Η δικαστική λειτουργία

Το ισχύον Σύνταγμα της χώρας κατοχυρώνει το Πολίτευμα της Προεδρευόμενης Κοινοβουλευτικής Δημοκρατίας, με θέμελιο τη λαϊκή κυριαρχία ( άρθρο 1 παρ. 1 και 2). Η δικαστική λειτουργία αποτελεί μία από τις τρεις ανεξάρτητες και ισότιμες λειτουργίες, μαζί με τη νομοθετική και την εκτελεστική, σύμφωνα με την κατοχυρωμένη στο άρθρο 26 του Συντάγματος θεμελιώδη και μη αναθεωρητέα αρχή της διάκρισης των λειτουργιών που αποτελεί οργανωτική βάση του πολιτεύματος.

Δικαστήρια και δικαστικοί λειτουργοί

Κατά το Σύνταγμα, η δικαιοσύνη απονέμεται από τακτικά δικαστήρια, συγκροτούμενα από δικαστικούς λειτουργούς οι οποίοι απολαμβάνουν εγγυήσεων λειτουργικής και προσωπικής ανεξαρτησίας. Τα τακτικά δικαστήρια διακρίνονται σε διοικητικά, πολιτικά και ποινικά και οργανώνονται  με ειδικούς νόμους.

Η διοικητική δικαιοσύνη απονέμεται από το Συμβούλιο της Επικρατείας και τα τακτικά διοικητικά δικαστήρια (άρθρα 94 και 95 του Συντάγματος). Επίσης, στη διοικητική δικαιοσύνη εντάσσεται το Ελεγκτικό Συνέδριο ως ανώτατο δικαστήριο με ειδικές αρμοδιότητες που καθορίζει το άρθρο 98 του Συντάγματος.

Η πολιτική και ποινική δικαιοσύνη απονέμεται από τα  ειρηνοδικεία, τα πρωτοδικεία και τα εφετεία με ανώτατο αναιρετικό δικαστήριο τον Άρειο Πάγο. Στη δικαιοδοσία των δικαστηρίων αυτών ανήκει η επίλυση των ιδιωτικών διαφορών και των διαφορών εκούσιας δικαιοδοσίας (άρθρο 94 παράγραφος 2 του Συντάγματος), η τιμωρία των εγκλημάτων και η λήψη όλων των μέτρων που προβλέπουν οι ποινικοί νόμοι (άρθρο 96 παρ. 1 του Συντάγματος). Στα ποινικά δικαστήρια συμμετέχει εισαγγελικός λειτουργός, ο οποίος ανήκει στον εισαγγελικό κλάδο, τα μέλη του οποίου απολαμβάνουν των ίδιων  εγγυήσεων δικαστικής ανεξαρτησίας με τους δικαστές.

Η Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών

Η Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών ιδρύθηκε το 1994, κατ’ επιταγή του άρθρου 88 παρ. 3 του Συντάγματος, υποδέχτηκε τους πρώτους σπουδαστές το 1995, ενώ άρχισε και η επιμόρφωση των υπηρετούντων δικαστών και εισαγγελέων. Αποστολή της Σχολής είναι να εμπνεύσει στους σπουδαστές και στους επιμορφούμενους δικαστές και εισαγγελείς υψηλό φρόνημα και ανεξαρτησία γνώμης, να οικοδομήσει ήθος, να ενισχύσει την πίστη στις αρχές της δημοκρατίας και της ελευθερίας, να μεταφέρει παραστάσεις από την κοινωνική και οικονομική ζωή της χώρας, να αναδείξει την ευρωπαϊκή και διεθνή διάσταση του δικαίου, να αναπτύξει την κριτική ικανότητα κατά την προσέγγιση όχι μόνο του δικαίου αλλά και των φαινομένων εν γένει της κοινωνίας, να διδάξει τον δικανικό λόγο, γραπτό και προφορικό, να ανοίξει ορίζοντες για πνευματική καλλιέργεια και επαφή με τις τέχνες και τον πολιτισμό. Στόχος της δικαστικής εκπαίδευσης είναι η δημιουργία σύγχρονων δικαστών και εισαγγελέων που να ανταποκρίνονται στις προκλήσεις των καιρών που απαιτούν πλατύ ορίζοντα γνώσεων και ευρύ κύκλο δεξιοτήτων.

Η Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών, η οποία ιδρύθηκε με το ν. 2236/1994, όπως αντικαταστάθηκε με τους ν. 3689/2008 και 3910/2011 που αποτελούν το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, έχει σκοπούς που κινούνται προς δύο κατευθύνσεις :

α) την επιλογή, την εκπαίδευση και την κατάρτιση των προοριζόμενων να διοριστούν σε θέσεις δικαστικών λειτουργών του Συμβουλίου της Επικρατείας, του Ελεγκτικού Συνεδρίου, των διοικητικών, πολιτικών και ποινικών δικαστηρίων και των εισαγγελικών λειτουργών των εισαγγελιών. Και β) την διαρκή επιμόρφωση των υπηρετούντων δικαστικών λειτουργών.

Για να εκπληρώσει την αποστολή της η ΕΣΔΙ:

-Σχεδιάζει και υλοποιεί προγράμματα εκπαίδευσης και κατάρτισης στο πλαίσιο τόσο της προεισαγωγικής εκπαίδευσης των σπουδαστών όσο και της επιμόρφωσης των υπηρετούντων δικαστών και εισαγγελέων.

-Διοργανώνει συνέδρια, σεμινάρια, ημερίδες, διαλέξεις, σε αντικείμενα που εμπλουτίζουν τις νομικές γνώσεις αλλά και την ευρύτερη παιδεία των σπουδαστών και των υπηρετούντων δικαστών και εισαγγελέων, με εισηγητές ή ομιλητές δικαστές και εισαγγελείς, πανεπιστημιακούς, ειδικούς επιστήμονες, δημόσιους λειτουργούς και υπαλλήλους, προσωπικότητες από το χώρο της πολιτικής και της οικονομίας, της τέχνης και των γραμμάτων.

-Οργανώνει επιστημονικές συναντήσεις ελλήνων δικαστικών λειτουργών με αλλοδαπούς δικαστικούς λειτουργούς και ειδικούς επιστήμονες, με σκοπό την ανταλλαγή απόψεων, εμπειριών, σκέψεων, προβληματισμών για σύγχρονα ζητήματα που απασχολούν όχι μόνο τη νομική επιστήμη αλλά και ευρύτερα τις κοινωνικές επιστήμες, όπως την εγκληματολογία, την κοινωνιολογία, την ανακριτική, τη σωφρονιστική, τη διοικητική και την πολιτική επιστήμη, την πολιτική οικονομία και τα δημόσια οικονομικά, την ελεγκτική και τη λογιστική.

- Οργανώνει σεμινάρια και ημερίδες, με τη συμμετοχή ευρωπαίων ειδικών, για την επιμόρφωση των δικαστών και εισαγγελέων που ασκούν διοίκηση στα δικαστήρια και τις εισαγγελίες, με σκοπό να τους μεταφέρει τις σύγχρονες αρχές του δικαστικού managementγια τη διαχείριση του φόρτου των υποθέσεων και την εν γένει διοίκηση των υπηρεσιών στις οποίες προϊστανται.

- Οργανώνει συναντήσεις διδασκόντων με σκοπό την ανταλλαγή απόψεων και εμπειριών προκειμένου η μεθοδολογία διδασκαλίας να εμπλουτισθεί με νέες τεχνικές και να ανταποκριθεί στις προσδοκίες των σπουδαστών.

-Πραγματοποιεί εκδόσεις

-Συνεργάζεται με άλλους φορείς του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, Δικηγορικούς      Συλλόγους, ΑΕΙ, επιστημονικές εταιρείες κλπ.

- Η ΕΣΔΙ είναι μέλος του EuropeanJudicialTrainingNetwork ( EJTN) και στο πλαίσιο αυτού του δικτύου συμμετέχει αφενός σε προγράμματα ανταλλαγών δικαστών και εισαγγελέων, με σκοπό την επιμόρφωσή τους σε επίκαιρα ζητήματα, και αφετέρου σε προγράμματα εκπαίδευσης σπουδαστών τα οποία εξελίσσονται με τη συμμετοχή σπουδαστών από σχολές δικαστών που λειτουργούν σε ολόκληρη την Ευρώπη. Επίσης αναλαμβάνει πρωτοβουλίες για συνεργασίες τόσο με ευρωπαϊκούς οργανισμούς που προσφέρουν εκπαίδευση σε ζητήματα σχετικά με τη δικαιοσύνη ( π.χ. ΟΑΣΕ) όσο και με εκπαιδευτικούς οργανισμούς ευρωπαϊκών κρατών που έχουν ως αντικείμενο τη δικαστική εκπαίδευση ( πχ. EcoleNationald’ Administration), και διοργανώνει εκπαιδευτικά ταξίδια σε ευρωπαϊκά δικαστήρια ( ΔΕΕ, ΕΔΔΑ) με σκοπό την ενημέρωση των σπουδαστών για τη λειτουργία και το έργο των θεσμών αυτών.

- Η  Σχολή ανοίγει διαύλους επικοινωνίας με τον πνευματικό κόσμο της χώρας, οργανώνοντας ημερίδες και συναντήσεις των δικαστών με ανθρώπους του πνεύματος και της τέχνης, για να αναδειχθεί η στενή σχέση που έχει ο δικαστής με το πνεύμα και τη διανόηση. Η δικαστική εργασία είναι κατά βάση μια διαδικασία βαθιά διανοητική. Ο δικαστής δεν είναι γραφειοκράτης – δεν πρέπει να είναι γραφειοκράτης-, δεν πρέπει να είναι υπάλληλος που ενδιαφέρεται για την διεκπεραίωση μιας δικογραφίας. Οφείλει να είναι ένας λειτουργός με στοιχεία διανοούμενου.

Η Θεσσαλονίκη

Η Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών έχει έδρα τη Θεσσαλονίκη στο πλαίσιο μιας προσπάθειας αποκέντρωσης των υπηρεσιών του κράτους, ιδίως στο ευαίσθητο αντικείμενο της εκπαίδευσης των δικαστών και εισαγγελέων.

Η Θεσσαλονίκη ήταν αδελφή του Έλληνα στρατηλάτη του Μεγάλου Αλεξάνδρου και γυναίκα του βασιλιά της Μακεδονίας Κάσσανδρου, ο οποίος έδωσε το όνομά της στην πόλη που ίδρυσε το 315πΧ. Η πόλη αυτή, μία από τις ελάχιστες στην Ευρώπη με αδιάλειπτη ιστορική και πολιτιστική διαδρομή, είναι η σύγχρονη μητρόπολη του βορειοελλαδικού χώρου, κοσμοπολίτισσα, μοντέρνα και ζωντανή, αλλά ταυτόχρονα και μία πόλη – μουσείο που αναδεικνύει τον πλούτο και τη μεγαλοπρέπεια της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Τόπος του ηλίου και της θάλασσας, της επικοινωνίας και των ανταλλαγών, σταυροδρόμι στο βαλκανικό και τον ευρύτερο ευρωπαϊκό και μεσογειακό χώρο, υπήρξε επί χιλιετίες κέντρο του Ελληνισμού με ανθούσα εμπορική, οικονομική, πολιτιστική και θρησκευτική ζωή. Ονομάστηκε ‘’πολις μεγάλη, ευδαίμων περιφανεστάτη’’ “πόλις των χαρίτων’’ ‘’κήπος μουσών’’ ‘’μήτηρ πάσης Μακεδονίας’’ ‘’κόσμημα της Ελλάδας’’ ‘’οφθαλμός της Ευρώπης’’ ‘’συμβασιλεύουσα του Βυζαντίου’’ ‘’μητρόπολις  των Βαλκανίων’’. Σήμερα είναι Πανεπιστημιούπολη, έδρα τριών Πανεπιστημίων της Διεθνούς Εκθέσεως και δύο διεθνών φεστιβάλ κινηματογράφου ταινιών μικρού και μεγάλου μήκους, στο πλαίσιο των οποίων πραγματοποιείται πλήθος συνεδρίων.