Cookies

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για να προσφέρει μια βελτιωμένη εμπειρία περιήγησης. Τα cookies είναι μικρά αρχεία πληροφοριών που αποθηκεύονται στο πρόγραμμα περιήγησης του υπολογιστή σας. Οι δικτυακοί τόποι μπορούν να έχουν πρόσβαση μόνο στα cookies που έχουν αποθηκευτεί στον υπολογιστή σας. Κάθε ιστότοπος που έχετε αποδεχτεί να αποθηκεύει cookies στον browser σας μπορεί να έχει πρόσβαση μόνο στα δικά του cookies και όχι σε cookies που προέρχονται από άλλους ιστότοπους.

Εξωτερικός χώρος ΕΣΔΙ

THEMIS Competition 2017

 Η ΕΣΔι έλαβε μέρος για τρίτη συνεχή χρονιά στο THEMIS Competition, με την παρουσία της σε τέσσερις ημιτελικούς , που διοργανώνει κάθε χρόνο το European Judicial Training Network , και στο οποίο παίρνουν μέρος σπουδαστές από όλες τις Σχολές Δικαστών της Ε.Ε.

Στον SemiFinal Α που διενεργήθηκε στη Σόφια από τις 10 έως τις 13/4/2017 και στην κατηγορία “International Cooperation in Criminal Matters”, διαγωνίστηκαν οι: Σταυρούλα Αυγουστινάκη και Δέσποινα Πανδή, σπουδάστριες της ΚΒ΄ εκπαιδευτικής σειράς, στην κατεύθυνση της ΠολιτικήςΠοινικής Δικαιοσύνης, με την καθοδήγηση και τη συνδρομή του κ.Λάμπρου Τσόγκα, Εισαγγελέα Πρωτοδικών.

Στον Semi-Final B που διενεργήθηκε στις Βρυξέλες από τις 15 έως τις 18/5/2017 και στην κατηγορία «European Family Law» , διαγωνίστηκαν οι: Στεφανία Καπακτσή, Ειρήνη Μπινιάρη και Σοφία Χειμάρα, σπουδάστριες της ΚΒ΄ εκπαιδευτικής σειράς, στην κατεύθυνση της Πολιτικής – Ποινικής Δικαιοσύνης, με την καθοδήγηση και τη συνδρομή του κ. Σπυρίδωνα Τσαντίνη, Αν.Καθηγητή της Νομικής Σχολής του Δ.Π.Θ, διδάσκοντα της ΕΣΔι.

Στον Semi-Final C που διενεργήθηκε στο Βίλνιους της Λιθουανίας από τις 5 έως τις 8/6/2017 και στην κατηγορία «European Civil Procedure» διαγωνίστηκαν οι: Γεράσιμος Μαφρέδας, Ειρήνη Σαρτζετάκη και Αγγελική Τζίφα, σπουδαστές της ΚΒ΄ εκπαιδευτικής σειράς, στην κατεύθυνση της Πολιτικής – Ποινικής Δικαιοσύνης, με την καθοδήγηση της κ.Πελαγίας Γέσιου – Φαλτσή ομ.Καθηγήτριας της Νομικής Σχολής του ΑΠΘ και τη συνδρομή της κ.Παρθένας Ιωαννίδου, Εφέτη, η οποία συνόδευσε τη διαγωνιζόμενη ομάδα στο Βίλνιους.

Στον Semi-Final D που διενεργήθηκε στη Βουδαπέστη από τις 3 έως τις 6/7/2017 και στην  κατηγορία «Judicial Ethics and Professional Conduct» διαγωνίστηκαν οι: Αρχοντία Βρέττα, Χρήστος Μακρής και Φωτεινή Σαραντοπούλου, σπουδαστές της ΚΒ΄ εκπαιδευτής σειράς , στην κατεύθυνση της Διοικητικής Δικαιοσύνης, με την καθοδήγηση και τη συνδρομή του κ. Σπυρίδωνα Βλαχόπουλου, .Καθηγητή της Νομικής Σχολής του Ε.Κ.Π.Α, διδάσκοντα της ΕΣΔι.

Ο διαγωνισμός διεξήχθη στην αγγλική γλώσσα και περιελάμβανε την σύνταξη γραπτής εργασίας σε θέμα που επιλέγεται από την ομάδα που συμμετέχει, την παρουσίαση της εργασίας και την υποστήριξή της στο πλαίσιο συζήτησης που ακολουθεί.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΜΑΔΕΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ (ΕΣΔΙ) ΣΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (EJTN

Στο Semi-Final Α η Ελληνική ομάδα συμμετείχε στο διαγωνισμό με εργασία με θέμα «The Greek investigating Judge in front of a cross-border criminal case of counterfeiting and money-laundering" - "Ο Έλληνας Ανακριτής μπροστά σε μια διασυνοριακή ποινική υπόθεση παραχάραξης και νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες", και ανέπτυξε θεματικές μεταξύ των οποίων οι εξής: παράλληλες διαδικασίες, παραδεκτό αποδεικτικών μέσων που έχουν κτηθεί σε άλλη χώρα, αιτήσεις Αμοιβαίας Δικαστικής Συνδρομής (Mutual Legal Assistance Requests) και Ευρωπαϊκή Εντολή Έρευνας (European Investigation Order), εργαλεία της Eurojust, όπως οι Κοινές Ομάδες Έρευνας (Joint Investigation Teams) και οι Συντονιστικές Συναντήσεις (Coordination Meetings), και δέσμευση, κατάσχεση και δήμευση περιουσιακών στοιχείων βάσει της πρόσφατης Οδηγίας 2014/42/ΕΕ.

Στον διαγωνισμό έλαβαν μέρος 11 ομάδες από 11 χώρες (Γαλλία, Γερμανία, Δημοκρατία της Τσεχίας Ελλάδα, Εσθονία Ιταλία, Ουγγαρία, Ουκρανία, Πολωνία, Πορτογαλία, Ρουμανία ).

Την πρώτη θέση κατέλαβε η Πολωνία και τη δεύτερη η Δημοκρατία της Τσεχίας. Η ελληνική ομάδα κατέλαβε την τρίτη θέση.

Στο Semi-Final C η Ελληνική Ομάδα συμμετείχε στο διαγωνισμό με εργασία με θέμα "Mutual Trust: a Core Principle of EU Law or a Threat for the Protection of the Fundamental Right of Defence in the EU especially after EU Regulation 1215/2012" - "Αμοιβαία Εμπιστοσύνη : Θεμελιώδης Αρχή του Ενωσιακού Δικαίου ή Απειλή για την Προστασία του Θεμελιώδους Δικαιώματος της Άμυνας στην ΕΕ, ιδίως μετά τον Κανονισμό 1215/2012", αναπτύσσοντας θεματικές, μεταξύ των οποίων οι εξής: α) ο σεβασμός των θεμελιωδών δικαιωμάτων στον ενωσιακό χώρο και η ανάπτυξη της αρχής της αμοιβαίας εμπιστοσύνης από το ΔΕΕ, σε συνάρτηση και με τη (μη) προσχώρηση της ΕΕ στην ΕΣΔΑ, β) το τεκμήριο ισοδύναμης προστασίας, που υιοθετήθηκε από το ΕΔΔΑ, καθώς και η σχέση του με την ενωσιακή αρχή της αμοιβαίας εμπιστοσύνης και γ) η προβληματική της αυτόματης εκτελεστότητας αναφορικά με τις ερήμην αποφάσεις, ιδίως μετά τον Κανονισμό 1215/2012.

Στον διαγωνισμό έλαβαν μέρος 7 ομάδες από 7 χώρες (Γαλλία, Γερμανία, Δημοκρατία της Τσεχίας Ελλάδα, Ιταλία, Ουγγαρία και Ρουμανία ).

Την πρώτη θέση κατέλαβε η Γαλλία και τη δεύτερη η Ιταλία. Η ελληνική ομάδα κατέλαβε την τρίτη θέση.

Στο Semi-Final D η Ελληνική Ομάδα συμμετείχε στο διαγωνισμό με εργασία με θέμα "Judicial Ethics: Reflecting on their influence on Judges΄ private life" - "H Δικαστική Δεοντολογία: Η επιρροή της στην ιδιωτική ζωή των δικαστών" και ανέπτυξε θεματικές μεταξύ των οποίων οι εξής: Στο πρώτο κεφάλαιο της εργασίας, με γνώμονα κυρίως τη νομολογία του Ε.Δ.Δ.Α., οριοθετείται το εύρος της προστασίας του δικαιώματος στον ιδιωτικό βίο εν γένει. Ειδικότερα,  εξετάζεται εάν οι δικαστές είναι φορείς του σχετικού δικαιώματος και σε ποιο βαθμό λόγω της εμπλοκής τους στη δημόσια ζωή. Στο δεύτερο κεφάλαιο καταγράφονται οι υφιστάμενες πηγές αρχών δικαστικής δεοντολογίας σε διεθνές, ευρωπαϊκό αλλά και εθνικό επίπεδο, ενώ εξετάζεται και η φύση και ο σκοπός των αρχών αυτών Ακολούθως, επιχειρείται η εννοιολογική οριοθέτηση των ειδικότερων καθηκόντων των δικαστών για ακεραιότητα, ευπρέπεια και αξιοπρέπεια στο πλαίσιο της ιδιωτικής ζωής μέσω της παράθεσης σχχετικών αποφάσεων πειθαρχικών συμβουλίων από τη Γαλλία και το Ηνωμένο Βασίλειο. Στο τρίτο κεφάλαιο της εργασίας αντιμετωπίζεται, με γνώμονα  τη σχετική νομολογία του Ε.Δ.Δ.Α., η τυχόν επίδραση της ιδιωτικής ζωής των δικαστών στην αμεροληψία που αυτοί οφείλουν να επιδεικνύουν κατά την άσκηση των καθηκόντων τους.  Περαιτέρω, παρουσιάζονται υποθέσεις που τέθηκαν υπόψη των γαλλικών και γερμανικών πειθαρχικών συμβουλίων και στις οποίες εξετάσθηκε εάν ορισμένες πτυχές της ιδιωτικής ζωής των εμπλεκόμενων δικαστών (οικογενειακοί δεσμοί, προσωπικές σχέσεις με διαδίκους, προσωπικές και κοινωνικές σχέσεις με νομικούς παραστάτες εκκρεμών υποθέσεων κλπ) έθεσαν εν αμφιβόλω την αμεροληψία τους. Στο τέταρτο κεφάλαιο παρουσιάζονται επτά χαρακτηριστικές αποφάσεις του Ε.Δ.Δ.Α. με εμπλεκόμενους δικαστές ή δημοσίους υπαλλήλους/λειτουργούς. Τέλος, καταγράφονται τα συμπεράσματα που αντλήθηκαν σχετικά με την προσωπική ζωή των δικαστών και τα καθήκοντά τους με βάση τη δικαστική δεοντολογία.

Στον διαγωνισμό έλαβαν μέρος 10 ομάδες από 10 χώρες (Γαλλία, Γερμανία, Δημοκρατία της Τσεχίας, Ελλάδα, Ιταλία, Ισπανία, Ολλανδία, Ουγγαρία, Πολωνία και Ρουμανία ).

Την πρώτη θέση κατέλαβε η Ελληνική ομάδα, οποία θα μετάσχει στον τελικό που θα γίνει το φθινόπωρο στο Βουκουρέστι.

 Semi-Final A                                                                              Semi-Final C                                                                                                          Semi- Final  D

Ομάδα             4image 0 02 05 28c7fe5444e5d71a6fd8c967b840860340bbfa4cd305c5c51051b8a447618d3a V

Η ΕΣΔι έλαβε μέρος για τρίτη συνεχή χρονιά στο THEMIS Competition, με την παρουσία της σε τέσσερις ημιτελικούς , που διοργανώνει κάθε χρόνο το European Judicial Training Network , και στο οποίο παίρνουν μέρος σπουδαστές από όλες τις Σχολές Δικαστών της Ε.Ε.

Στον SemiFinal Α που διενεργήθηκε στη Σόφια από τις 10 έως τις 13/4/2017 και στην κατηγορία “International Cooperation in Criminal Matters”, διαγωνίστηκαν οι: Σταυρούλα Αυγουστινάκη και Δέσποινα Πανδή, σπουδάστριες της ΚΒ΄ εκπαιδευτικής σειράς, στην κατεύθυνση της ΠολιτικήςΠοινικής Δικαιοσύνης, με την καθοδήγηση και τη συνδρομή του κ.Λάμπρου Τσόγκα, Εισαγγελέα Πρωτοδικών.

Στον Semi-Final B που διενεργήθηκε στις Βρυξέλες από τις 15 έως τις 18/5/2017 και στην κατηγορία «European Family Law» , διαγωνίστηκαν οι: Στεφανία Καπακτσή, Ειρήνη Μπινιάρη και Σοφία Χειμάρα, σπουδάστριες της ΚΒ΄ εκπαιδευτικής σειράς, στην κατεύθυνση της Πολιτικής – Ποινικής Δικαιοσύνης, με την καθοδήγηση και τη συνδρομή του κ. Σπυρίδωνα Τσαντίνη, Αν.Καθηγητή της Νομικής Σχολής του Δ.Π.Θ, διδάσκοντα της ΕΣΔι.

Στον Semi-Final C που διενεργήθηκε στο Βίλνιους της Λιθουανίας από τις 5 έως τις 8/6/2017 και στην κατηγορία «European Civil Procedure» διαγωνίστηκαν οι: Γεράσιμος Μαφρέδας, Ειρήνη Σαρτζετάκη και Αγγελική Τζίφα, σπουδαστές της ΚΒ΄ εκπαιδευτικής σειράς, στην κατεύθυνση της Πολιτικής – Ποινικής Δικαιοσύνης, με την καθοδήγηση της κ.Πελαγίας Γέσιου – Φαλτσή ομ.Καθηγήτριας της Νομικής Σχολής του ΑΠΘ και τη συνδρομή της κ.Παρθένας Ιωαννίδου, Εφέτη, η οποία συνόδευσε τη διαγωνιζόμενη ομάδα στο Βίλνιους.

Στον Semi-Final D που διενεργήθηκε στη Βουδαπέστη από τις 3 έως τις 6/7/2017 και στην  κατηγορία «Judicial Ethics and Professional Conduct» διαγωνίστηκαν οι: Αρχοντία Βρέττα, Χρήστος Μακρής και Φωτεινή Σαραντοπούλου, σπουδαστές της ΚΒ΄ εκπαιδευτής σειράς , στην κατεύθυνση της Διοικητικής Δικαιοσύνης, με την καθοδήγηση και τη συνδρομή του κ. Σπυρίδωνα Βλαχόπουλου, .Καθηγητή της Νομικής Σχολής του Ε.Κ.Π.Α, διδάσκοντα της ΕΣΔι.

Ο διαγωνισμός διεξήχθη στην αγγλική γλώσσα και περιελάμβανε την σύνταξη γραπτής εργασίας σε θέμα που επιλέγεται από την ομάδα που συμμετέχει, την παρουσίαση της εργασίας και την υποστήριξή της στο πλαίσιο συζήτησης που ακολουθεί.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΜΑΔΕΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ (ΕΣΔΙ) ΣΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (EJTN) 

Στο Semi-Final Α η Ελληνική ομάδα συμμετείχε στο διαγωνισμό με εργασία με θέμα «The Greek investigating Judge in front of a cross-border criminal case of counterfeiting and money-laundering" - "Ο Έλληνας Ανακριτής μπροστά σε μια διασυνοριακή ποινική υπόθεση παραχάραξης και νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες", και ανέπτυξε θεματικές μεταξύ των οποίων οι εξής: παράλληλες διαδικασίες, παραδεκτό αποδεικτικών μέσων που έχουν κτηθεί σε άλλη χώρα, αιτήσεις Αμοιβαίας Δικαστικής Συνδρομής (Mutual Legal Assistance Requests) και Ευρωπαϊκή Εντολή Έρευνας (European Investigation Order), εργαλεία της Eurojust, όπως οι Κοινές Ομάδες Έρευνας (Joint Investigation Teams) και οι Συντονιστικές Συναντήσεις (Coordination Meetings), και δέσμευση, κατάσχεση και δήμευση περιουσιακών στοιχείων βάσει της πρόσφατης Οδηγίας 2014/42/ΕΕ.

Στον διαγωνισμό έλαβαν μέρος 11 ομάδες από 11 χώρες (Γαλλία, Γερμανία, Δημοκρατία της Τσεχίας Ελλάδα, Εσθονία Ιταλία, Ουγγαρία, Ουκρανία, Πολωνία, Πορτογαλία, Ρουμανία ).

Την πρώτη θέση κατέλαβε η Πολωνία και τη δεύτερη η Δημοκρατία της Τσεχίας. Η ελληνική ομάδα κατέλαβε την τρίτη θέση.

Στο Semi-Final C η Ελληνική Ομάδα συμμετείχε στο διαγωνισμό με εργασία με θέμα "Mutual Trust: a Core Principle of EU Law or a Threat for the Protection of the Fundamental Right of Defence in the EU especially after EU Regulation 1215/2012" - "Αμοιβαία Εμπιστοσύνη : Θεμελιώδης Αρχή του Ενωσιακού Δικαίου ή Απειλή για την Προστασία του Θεμελιώδους Δικαιώματος της Άμυνας στην ΕΕ, ιδίως μετά τον Κανονισμό 1215/2012", αναπτύσσοντας θεματικές, μεταξύ των οποίων οι εξής: α) ο σεβασμός των θεμελιωδών δικαιωμάτων στον ενωσιακό χώρο και η ανάπτυξη της αρχής της αμοιβαίας εμπιστοσύνης από το ΔΕΕ, σε συνάρτηση και με τη (μη) προσχώρηση της ΕΕ στην ΕΣΔΑ, β) το τεκμήριο ισοδύναμης προστασίας, που υιοθετήθηκε από το ΕΔΔΑ, καθώς και η σχέση του με την ενωσιακή αρχή της αμοιβαίας εμπιστοσύνης και γ) η προβληματική της αυτόματης εκτελεστότητας αναφορικά με τις ερήμην αποφάσεις, ιδίως μετά τον Κανονισμό 1215/2012.

Στον διαγωνισμό έλαβαν μέρος 7 ομάδες από 7 χώρες (Γαλλία, Γερμανία, Δημοκρατία της Τσεχίας Ελλάδα, Ιταλία, Ουγγαρία και Ρουμανία ).

Την πρώτη θέση κατέλαβε η Γαλλία και τη δεύτερη η Ιταλία. Η ελληνική ομάδα κατέλαβε την τρίτη θέση.

Στο Semi-Final D η Ελληνική Ομάδα συμμετείχε στο διαγωνισμό με εργασία με θέμα "Judicial Ethics: Reflecting on their influence on Judges΄ private life" - "H Δικαστική Δεοντολογία: Η επιρροή της στην ιδιωτική ζωή των δικαστών" και ανέπτυξε θεματικές μεταξύ των οποίων οι εξής: Στο πρώτο κεφάλαιο της εργασίας, με γνώμονα κυρίως τη νομολογία του Ε.Δ.Δ.Α., οριοθετείται το εύρος της προστασίας του δικαιώματος στον ιδιωτικό βίο εν γένει. Ειδικότερα,  εξετάζεται εάν οι δικαστές είναι φορείς του σχετικού δικαιώματος και σε ποιο βαθμό λόγω της εμπλοκής τους στη δημόσια ζωή. Στο δεύτερο κεφάλαιο καταγράφονται οι υφιστάμενες πηγές αρχών δικαστικής δεοντολογίας σε διεθνές, ευρωπαϊκό αλλά και εθνικό επίπεδο, ενώ εξετάζεται και η φύση και ο σκοπός των αρχών αυτών Ακολούθως, επιχειρείται η εννοιολογική οριοθέτηση των ειδικότερων καθηκόντων των δικαστών για ακεραιότητα, ευπρέπεια και αξιοπρέπεια στο πλαίσιο της ιδιωτικής ζωής μέσω της παράθεσης σχχετικών αποφάσεων πειθαρχικών συμβουλίων από τη Γαλλία και το Ηνωμένο Βασίλειο. Στο τρίτο κεφάλαιο της εργασίας αντιμετωπίζεται, με γνώμονα  τη σχετική νομολογία του Ε.Δ.Δ.Α., η τυχόν επίδραση της ιδιωτικής ζωής των δικαστών στην αμεροληψία που αυτοί οφείλουν να επιδεικνύουν κατά την άσκηση των καθηκόντων τους.  Περαιτέρω, παρουσιάζονται υποθέσεις που τέθηκαν υπόψη των γαλλικών και γερμανικών πειθαρχικών συμβουλίων και στις οποίες εξετάσθηκε εάν ορισμένες πτυχές της ιδιωτικής ζωής των εμπλεκόμενων δικαστών (οικογενειακοί δεσμοί, προσωπικές σχέσεις με διαδίκους, προσωπικές και κοινωνικές σχέσεις με νομικούς παραστάτες εκκρεμών υποθέσεων κλπ) έθεσαν εν αμφιβόλω την αμεροληψία τους. Στο τέταρτο κεφάλαιο παρουσιάζονται επτά χαρακτηριστικές αποφάσεις του Ε.Δ.Δ.Α. με εμπλεκόμενους δικαστές ή δημοσίους υπαλλήλους/λειτουργούς. Τέλος, καταγράφονται τα συμπεράσματα που αντλήθηκαν σχετικά με την προσωπική ζωή των δικαστών και τα καθήκοντά τους με βάση τη δικαστική δεοντολογία.

Στον διαγωνισμό έλαβαν μέρος 10 ομάδες από 10 χώρες (Γαλλία, Γερμανία, Δημοκρατία της Τσεχίας, Ελλάδα, Ιταλία, Ισπανία, Ολλανδία, Ουγγαρία, Πολωνία και Ρουμανία ).

Την πρώτη θέση κατέλαβε η Ελληνική ομάδα, οποία θα μετάσχει στον τελικό που θα γίνει το φθινόπωρο στο Βουκουρέστι.