Διευκρινιστική ανακοίνωση αναφορικά με την προκήρυξη διαγωνισμού για την εισαγωγή στην Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών εκπαιδευομένων που πρόκειται να καταλάβουν θέσεις δικαστικών υπαλλήλων του κλάδου Γραμματέων των κατηγοριών Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ), Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ) και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ)

Εντός των προσεχών ημερών θα εκδοθεί ανακοίνωση της υπό συγκρότηση Επιτροπής του Διαγωνισμού, αναφορικά με την ύλη των μαθημάτων του διαγωνισμού (βλ. κεφάλαιο Δ της προκήρυξης), η οποία σύμφωνα με το νόμο και την προκήρυξη: ως προς το υπό στοιχ. β’ μάθημα με τίτλο «θέμα σχετικό με την οργάνωση και λειτουργία των δικαστηρίων και των […]

Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς «Ενοικίαση τεχνολογικού εξοπλισμού και τεχνική υποστήριξη για τις ανάγκες των επιμορφωτικών σεμιναρίων και των προγραμμάτων ανταλλαγής δικαστικών λειτουργών για το έτος 2023»

Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς – δείτε εδώ «Ενοικίαση τεχνολογικού εξοπλισμού και τεχνική υποστήριξη για τις ανάγκες των επιμορφωτικών σεμιναρίων και των προγραμμάτων ανταλλαγής δικαστικών λειτουργών για το έτος 2023»

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Εισηγητών για Επιμορφωτικό Πρόγραμμα με Θέμα «Εθνική και Διεθνής αθλητική έννομη τάξη» (κατεύθυνσης Πολιτικής – Ποινικής Δικαιοσύνης και Ειρηνοδικών)

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Εισηγητών – δείτε εδώ Τίτλος σεμιναρίου: ««Εθνική και Διεθνής αθλητική έννομη τάξη» (κατεύθυνσης Πολιτικής – Ποινικής Δικαιοσύνης και Ειρηνοδικών) Ημερομηνία διενέργειας: 31 Μαρτίου 2023 Τόπος διενέργειας: Πειραιάς Σημειώνεται ότι, η αίτηση εγγραφής Εισηγητών για το ως άνω σεμινάριο θα γίνει ηλεκτρονικά ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Εισηγητών για Επιμορφωτικό Πρόγραμμα με Θέμα «Κοινό περί δικαίου αίσθημα και Κράτος δικαίου» (κατεύθυνσης Διοικητικής Δικαιοσύνης, Πολιτικής – Ποινικής Δικαιοσύνης και Ειρηνοδικών)

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Εισηγητών – δείτε εδώ Τίτλος σεμιναρίου: «Κοινό περί δικαίου αίσθημα και Κράτος δικαίου» (κατεύθυνσης Διοικητικής Δικαιοσύνης, Πολιτικής – Ποινικής Δικαιοσύνης και Ειρηνοδικών) Ημερομηνία διενέργειας: 30 Μαρτίου 2023 Τόπος διενέργειας: Αθήνα Σημειώνεται ότι, η αίτηση εγγραφής Εισηγητών για το ως άνω σεμινάριο θα γίνει ηλεκτρονικά ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς «Προμήθεια αναλωσίμων – ανταλλακτικών και για την παροχή εργασιών επισκευής και αποκατάστασης των φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων για το έτος 2023»

Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς «Προμήθεια αναλωσίμων – ανταλλακτικών και για την παροχή εργασιών επισκευής και αποκατάστασης των φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων για το έτος 2023» – δείτε εδώ.

Πρόγραμμα Επιμορφωτικού Σεμιναρίου Δικαστικών Λειτουργών με Θέμα «Δικαστική Δεοντολογία – Διαχείριση δικαστηρίων – Διαχείριση του χρόνου στην άσκηση των δικαστικών καθηκόντων»

Πρόγραμμα επιμορφωτικού σεμιναρίου με θέμα «Δικαστική Δεοντολογία – Διαχείριση δικαστηρίων – Διαχείριση του χρόνου στην άσκηση των δικαστικών καθηκόντων» – δείτε εδώ

Πρόγραμμα Επιμορφωτικού Σεμιναρίου Δικαστικών Λειτουργών (Κατευθύνσεων Πολιτικής Ποινικής Δικαιοσύνης, Ειρηνοδικών καθώς και Εισαγγελέων) με Θέμα «Ζητήματα εφαρμογής της Διεθνούς Σύμβασης για την καταπολέμηση της δωροδοκίας αλλοδαπών δημοσίων λειτουργών σε διεθνείς επιχειρηματικές συναλλαγές»

Πρόγραμμα επιμορφωτικού σεμιναρίου με θέμα «Ζητήματα εφαρμογής της Διεθνούς Σύμβασης για την καταπολέμηση της δωροδοκίας αλλοδαπών δημοσίων λειτουργών σε διεθνείς επιχειρηματικές συναλλαγές» – δείτε εδώ