Προγράμματα Σπουδών 29ης Εκπαιδευτικής Σειράς

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ Πρώτο Κοινό Στάδιο Κατάρτισης Πρώτο Επιμέρους Στάδιο Κατάρτισης Συμβουλίου της Επικρατείας και Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων Πρώτο Επιμέρους Στάδιο Κατάρτισης Ελεγκτικού Συνεδρίου ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΚΑΙ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΩΝ Πρώτο Κοινό Στάδιο Κατάρτισης Πρώτο Επιμέρους Στάδιο Κατάρτισης Πολιτικής Ποινικής Δικαιοσύνης Πρώτο Επιμέρους Στάδιο Κατάρτισης Ειρηνοδικών ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ Πρώτο Στάδιο Κατάρτισης