Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο Εισηγητών για Επιμορφωτικό Πρόγραμμα με Θέμα «Η ενδοοικογενειακή βία – Αστική και ποινική διάσταση» (κοινό των κατευθύνσεων Πολιτικής – Ποινικής Δικαιοσύνης και Εισαγγελέων)

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Εισηγητών – δείτε το αρχείο εδώ Τίτλος σεμιναρίου: «Η ενδοοικογενειακή βία – Αστική και ποινική διάσταση»(κοινό των κατευθύνσεων Πολιτικής – Ποινικής Δικαιοσύνης και Εισαγγελέων) Ημερομηνία διενέργειας: 8 και 9 Δεκεμβρίου 2022 Τόπος διενέργειας: διαδικτυακά