Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Εισηγητών για Επιμορφωτικό Πρόγραμμα με Θέμα «Τα δικαιώματα των θυμάτων εγκληματικών πράξεων (ιδίως στα εγκλήματα παράνομης διακίνησης και εμπορίας ανθρώπων, ενδοοικογενειακής βίας και κατά της γενετήσιας ελευθερίας)»

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Εισηγητών (pdf) Τίτλος σεμιναρίου: «Τα δικαιώματα των θυμάτων εγκληματικών πράξεων (ιδίως στα εγκλήματα παράνομης διακίνησης και εμπορίας ανθρώπων, ενδοοικογενειακής βίας και κατά της γενετήσιας ελευθερίας)» Ημερομηνία διενέργειας: 20 και 21 Οκτωβρίου 2022 Τόπος διενέργειας: Θεσσαλονίκη

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιφέροντος Εισηγητών για Επιμορφωτικό Πρόγραμμα με Θέμα «Ζητήματα που προέκυψαν από την εφαρμογή στην πράξη των νέων Ποινικών Κωδίκων και ιδίως μετά την τροποποίησή τους με τον Ν.4855/2021»

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Εισηγητών (pdf) Τίτλος σεμιναρίου: «Ζητήματα που προέκυψαν από την εφαρμογή στην πράξη των νέων Ποινικών Κωδίκων και ιδίως μετά την τροποποίησή τους με τον Ν.4855/2021» Ημερομηνία διενέργειας: 13 και 14 Οκτωβρίου 2022 Τόπος διενέργειας: Θεσσαλονίκη