Πίνακες Υποψηφίων ΚΘ΄ Εισαγωγικού Διαγωνισμού

Α)ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ) ΔΕΚΤΟΙ – δείτε το αρχείο εδώ Β)ΠΙΝΑΚΕΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ – ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΚΑΙ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΩΝ) ΔΕΚΤΟΙ – δείτε το αρχείο εδώ ΑΠΟΡΡΙΠΤΟΝΤΑΙ – δείτε το αρχείο εδώ Γ)ΠΙΝΑΚΕΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ) ΔΕΚΤΟΙ – δείτε το αρχείο εδώ ΑΠΟΡΡΙΠΤΟΝΤΑΙ – δείτε το αρχείο εδώ