Διευκρινήσεις σχετικά με τα δικαιολογητικά για τον ΚΘ Εισαγωγικό Διαγωνισμό

1. Ποινικό Μητρώο Γενικής Χρήσης (Εισαγγελία Πρωτοδικών τόπου γέννησης) Άλλως ηλεκτρονικά μέσω της διαδικτυακής πύλης ( https://www.gov.gr/ipiresies/dikaiosune/poiniko-metroo/antigrapho-poinikou-metroou) 2. Πιστοποιητικό περί μη άσκησης ποινικής δίωξης για τα αδικήματα που προβλέπονται στο άρθρ. 44  με ν.4938/2022 (Α΄109) (Τμήμα Μηνύσεων της Εισαγγελίας Πρωτοδικών του τόπου κατοικίας) 3. Πιστοποιητικό περί μη θέσης σε δικαστική συμπαράσταση (Πρωτοδικείο του τόπου κατοικίας) […]