ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΙΣΗΓΗΤΩΝ ΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕ ΘΕΜΑ “ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΛΟΑΤΚΙ ΣΤΗΝ ΕΝΝΟΜΗ ΤΑΞΗ”

Παράταση Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντοσ Ειγηγτών για επιμορφωτικό πρόγραμμα Δικαστικών Λειτουργών  Τίτλος συνεδρίου: “ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΛΟΑΤΚΙ ΣΤΗΝ ΕΝΝΟΜΗ ΤΑΞΗ” (κοινό όλων των κατευθύνσεων) Ημερομηνία διενέργειας: 9 και 10 Ιουνίου 2022 Τόπος διενέργειας: Θεσσαλονίκη

ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΜΕ ΘΕΜΑ«Η νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας και των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων ως προς τις διαδικασίες προσλήψεων στο Δημόσιο και επιλογής διευθυντικών στελεχών της Δημόσιας Διοίκησης από το Ανώτατ

Η Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών θα πραγματοποιήσει επιμορφωτικό σεμινάριο Δικαστικών Λειτουργών Διοικητικής Δικαιοσύνης στις 2 και 3 Ιουνίου 2022, με γενικό θέμα : “Η νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας και των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων ως προς τις διαδικασίες προσλήψεων στο Δημόσιο  και επιλογής διευθυντικών στελεχών της Δημόσιας Διοίκησης από το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού”. Τόπος διεξαγωγής: […]