ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΜΕ ΓΕΝΙΚΟ ΘΕΜΑ “ΌΨΕΙΣ ΚΑΙ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑΣ – Ν.4738/2020”

Η Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών θα πραγματοποιήσει ημερήσιο επιμορφωτικό σεμινάριο Δικαστικών Λειτουργών Πολιτικής – Ποινικής Δικαιοσύνης στις 25 Φεβρουαρίου 2022, με γενικό θέμα “Όψεις και ζητήματα εφαρμογής του νέου δικαίου αφερεγγυότητας – Ν.4738/2020”. Τρόπος διεξαγωγής: το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας e:presence. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ    

ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΜΕ ΘΕΜΑ “Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΣΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΝΟΜΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ” (ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ)

– Ο ρόλος του Εισαγγελέα στην πολιτική δίκη, με έμφαση στην ακούσια νοσηλεία και στη δικαστική συμπαράσταση, Λάμπρος Τσόγκας Αντεισαγγελέας Εφετών – Υποβολή στον Εισαγγελέα Υπηρεσίας παραπόνων σχετικών με διαφορές που υπάγονται σε πολιτική δίκη. Περπτώσεις ανάγκης συμμετοχής του σε δίκες εκουσίας δικαιοδοσίας, ή άλλης ενέργειάς του, συναφούς με την εμπλοκή του σε πολιτική δίκη, […]

ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΜΕ ΘΕΜΑ “1.ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΚΗ. 2.ΝΕΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ” (ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ)

– Η εκτελεστότητα των διοικητικών πράξεων στην πρόσφατη νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας, Βασίλειος Γκέρτσος Πάρεδρος Συμβουλίου της Επικρατείας – Η δικαστική προστασία, κατά το προσυμβατικό στάδιο των δημοσίων συμβάσεων, μετά τις αλλαγές του ν.4782/2021 Ιωάννης Λαμπρόπουλος Πρόεδρος Εφετών Δ.Δ. ε.τ. – Ελλείματα αποτελεσματικότητας και αξιοπιστίας στη διενέργεια πραγματογνωμοσύνης κατά τον Κ.Δ.Δ. , Ηλίας Κουβαράς […]

ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΜΕ ΘΕΜΑ “ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΝΠΔΔ” (ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ)

– Όψεις του πειθαρχικού φαινομένου στους υπαλλήλους του Δημοσίου μέσα από τη νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας, Ευάγγελος Αργυρός Πάρεδρος Συμβουλίου της Επικρατείας  – Ζητήματα από την εφαρμογή του Ν.4057/2012, Νικόλαος Πανταζής Εφέτης Δ.Δ. – Η απαγόρευση της κατοχής δεύτερης έμμισθης θέσης στο Δημόσιο και στα Α.Ε.Ι. Χρήστος Πουλάκος Πάρεδρος Νομικού Συμβουλίου του Κράτους Δ.Ν. […]

ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΜΕ ΘΕΜΑ “ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΕΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ” (ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ)

– Παραγραφή φόρων και προστίμων, Βλαδίμηρος Μωυσίδης Εφέτης Δ.Δ. – Διαδικαστικές παραβάσεις της φορολογικής αρχής και ακυρότητες κατά τον φορολογικό έλεγχο σύμφωνα με τον Νέο Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας, Χριστίνα Φλώρου Δικηγόρος Δ.Ν., Ειδική Επιστήμονας στον Συνήγορο του Πολίτη – Προβλήματα κατά την εφαρμογή των διατάξεων του ΚΦΔ αναφορικά με τις κοινοποιήσεις, Ευαγγελία Παπαδημητρίου, Δικηγόρος Δ.Ν. […]

ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΜΕ ΘΕΜΑ “ΕΝΔΟΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΒΙΑ ΚΑΙ Η ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΤΗΣ ΜΕ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ” (ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ)

– Ενδοοικογενειακή βία και οι επιπτώσεις της στις έννομες σχέσεις του οικογενειακού δικαίου – ιδίως μετά τον ν. 4800/2021 Αικατερίνη Καραϊνδρου, Πρωτοδίκης – Η ένφυλη διάσταση της ενδοοικογενειακής βίας στη νέα πραγματικότητα του οικογενειακού δικαίου, Φωτεινή Μηλιώνη Δικηγόρος Δ.Ν. Διευθύντρια ΕΠΑΝΟΔΟΥ – Η ενδοοικογενειακή βία στο πλαίσιο δίκης ασφαλιστικών μέτρων και αγωγής για την ανάθεση […]

ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΜΕ ΘΕΜΑ “ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗς ΤΕΧΝΗΤΗΣ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΟΝΟΜΗ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΚΑΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΣΤΙΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ ΔΙΑΤΑΓΩΝ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΔΙΑΦΟΡΩΝ” (ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ)

– Συστήματα τεχνητής νοημοσύνης στον τομέα της δικαιοσύνης. Τα ηθικά διλήμματα και τα όρια του ευρωπαϊκού χάρτη δεοντολογίας, Άννα Παπαπαναγιώτου – Χαρίκλεια Ζάχου, Πάρεδροι Ελεγκτικού Συνεδρίου  -Η ψηφιοποίηση της δικαιοσύνης: Σκέψεις και Προβληματισμοί, Επαμεινώνδας Τρουλινός Πρόεδρος Πρωτοδικών Δ.Δ. -Η ψηφιακή τεχνολογία στις υποθέσεις Μικροδιαφορών, Γεώργιος Δελής Ειρηνοδίκης -Η απλοποιημένη διαδικασία των πτωχεύσεων μικρού αντικειμένου στο […]