ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ.157/25-1-2022 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Παράταση της με αριθμ.πρωτ. 157/25-1-2022 Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απόσπαση υπαλλήλων στην Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών Η Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών παρατείνει τον χρόνο υποβολής αιτήσεων υποψηφιότητας για απόσπαση στην Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών μέχρι και τη Δευτέρα 28 Φεβρουαρίου 2022.