ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ 28ης ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΣΕΙΡΑΣ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ 1ο Στάδιο Κατάρτισης 2o Στάδιο Κατάρτισης 3ο Στάδιο Κατάρτισης (Πρακτική Άσκηση) ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΚΑΙ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΩΝ 1ο Στάδιο Κατάρτισης 2ο Στάδιο Κατάρτισης – κοινό 2ο Στάδιο Κατάρτισης κατεύθυνσης Πολιτικής – Ποινικής Δικαιοσύνης 2ο Στάδιο Κατάρτισης κατεύθυνσης Ειρηνοδικών 3ο Στάδιο Κατάρτισης (Πρακτική Άσκηση) ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ 1ο Στάδιο Κατάρτισης 2ο Στάδιο Κατάρτισης 3ο […]