ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ – ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ ΜΕ ΘΕΜΑ “ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΠΡΟΕΚΥΨΑΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΠΟΙΝΙΚΩΝ ΚΩΔΙΚΩΝ”

Η Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών θα πραγματοποιήσει επιμορφωτικό σεμινάριο Δικαστικών Λειτουργών Πολιτικής – Ποινικής Δικαιοσύνης και Εισαγγελέων στις 11 και 12 Νοεμβρίου 2021, με γενικό θέμα: “ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΠΡΟΕΚΥΨΑΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΠΟΙΝΙΚΩΝ ΚΩΔΙΚΩΝ”. Τρόπος διεξαγωγής: το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας e:presence. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ