ΕΚΤΑΚΤΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ

Η Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών θα πραγματοποιήσει έκτακτο πρόγραμμα επιμόρφωσης Δικαστικών Λειτουργών, υπηρετούντων σε όλα τα Πρωτοδικεία της Χώρας, με γενική θεματική “ΟΙ ΝΕΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ”  (ν.4800/2021). Το επιμορφωτικό πρόγραμμα θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας e:presence και θα περιλαμβάνει δύο κύκλους σεμιναρίων, ένα υπό μορφή ομάδων εργασίας (workshops) και ένα υπό μορφή εισηγήσεων. Οι […]