ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΓΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΣΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ, ΓΙΑ ΔΗΜΊΟΥΡΓΙΑ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ  ΑΙΤΗΣΗ                         ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ ΣΕ ΗΜΕΡΙΔΑ ΠΡΟΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ 27ης ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΣΕΙΡΑΣ (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ ΣΕ ΗΜΕΡΙΔΑ ΠΡΟΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ 27ης ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΣΕΙΡΑΣ (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ)  -Αίτηση εγγραφής για την υποβολή υποψηφιότητας εισηγητών (Δικαστικών Λειτουργών) -Αίτηση εγγραφής για την υποβολή υποψηφιότητας εισηγητών (Καθηγητών – Αναπληρωτών – Επίκουρων Καθηγητών ΑΕΙ) -Αίτηση εγγραφής για την υποβολή υποψηφιότητας εισηγητών (Δικηγόρων, Ειδ.Επιστημόνων, Δημ.Λειτουργών, Μελών Δ.Σ. εγνωσμένου κύρους επιστημ.οργανώσεων)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ ΣΕ ΗΜΕΡΙΔΑ ΠΡΟΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ 27ης ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΣΕΙΡΑΣ (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ)

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ ΣΕ ΗΜΕΡΙΔΑ ΠΡΟΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ 27ης ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΣΕΙΡΑΣ -Αίτηση εγγραφής για την υποβολή υποψηφιότητας (Καθηγητών – Αναπληρωτών – Επίκουρων Καθηγητών ΑΕΙ) -Αίτηση εγγραφής για την υποβολή υποψηφιότητας διδασκαλίας (Δικηγόρων, Ειδ. Επιστημόνων, Δημ.Λειτουργών, Μελών Δ.Σ. εγνωσμένου κύρους επιστημ.οργανώσεων)