ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ – ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ

  Η Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών θα πραγματοποιήσει επιμορφωτικό σεμινάριο Δικαστικών Λειτουργών Πολιτικής-Ποινικής Δικαιοσύνης και Εισαγγελέων στις 11 και 12 Μαρτίου 2021, με γενικό θέμα: «ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΗΣ ΠΟΙΝΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ». Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-presence.          ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ