ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΜΕ ΘΈΜΑ “Ι.ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΙΙ.ΑΟΡΙΣΤΕΣ ΝΟΜΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΙΚΑΙΟ”

 – Οι συνταγματικές επιταγές της προστασίας του περιβάλλοντος και της ανάπτυξης μέσα από τη νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας, Χρήστος Ντουχάνης Σύμβουλος Επικρατείας – Η νεότερη περιβαλλοντική νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας: Στην υπηρεσία του Περιβάλλοντος ή της Ανάπτυξης; Θεοδώρα Ζιάμου Πάρεδρος Συμβουλίου της Επικρατείας Δ.Ν. – Περιβάλλον και ανάπτυξη – Η περίπτωση των υδατοκαλλιεργειών […]

ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΜΕ ΘΕΜΑ “ΑΟΡΙΣΤΕΣ ΝΟΜΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΣΤΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ (ΚΑΛΗ ΠΙΣΤΗ, ΧΡΗΣΤΑ ΗΘΗ, ΣΠΟΥΔΑΙΟΣ ΛΟΓΟΣ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑΣ ΔΙΑΡΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ) – ΑΡΧΗ ΑΝΑΛΟΓΙΚΟΤΗΤΑΣ” (ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ)

 – Έννοιες καλής πίστης και χρηστών ηθών – Κατάχρηση δικαιώματος, Ελευθερία Κώνστα Εφέτης – Κατάχρηση δικαιώματος στην αναγκαστική εκτέλεση – Σύγχρονες νομολογιακές εφαρμογές, Άννα Πλεύρη Δικηγόρος, Δ.Ν. – Η αρχή της αναλογικότητας: Εφαρμογή της στο πεδίο των αόριστων νομικών εννοιών. Ουσιαστικά και δικονομικά ζητήματα, Ευαγγελία Ασημακοπούλου Δικηγόρος, Δ.Ν.

ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΜΕ ΘΕΜΑ “Ι.ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΔΙΚΗ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΣτΕ – ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ ΙΙ.ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ” (ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ)

   – Η διαδικασία της προδικαστικής παραπομπής ως βασικός πυλώνας του δικαιοδοτικού συστήματος της ΕΕ, Μιχαήλ Βηλαράς, Πρόεδρος Τμήματος στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης – Η πιλοτική δίκη στο Συμβούλιο της Επικρατείας: ο θεσμός και η προοπτική του, Κωνσταντίνα Κονιδιτσιώτου Σύμβουλος Επικρατείας – Σύγχρονες όψεις της υποχρέωσης συμμόρφωσης της Διοίκησης και νομολογιακές εξελίξεις, Σταυρούλα Κτιστάκη […]