ΝΕΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΜΕ ΦΥΣΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΑΠΟ 9-11-2020 ΕΩΣ ΚΑΙ ΤΙΣ 4-12-2020 ΓΙΑ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ                                                                                                                                                                    Αθήνα, 6 Νοεμβρίου 2020                                                                                         Αρ. πράξης: 89                                               Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ                                                 ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ   Έχοντας υπόψη: 1.Το άρθρο 5 παρ.2α του ν.3689/2008 «Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 164 Α΄), όπως ισχύει 2.Tη με αρ.πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/132/οικ.20413/3-11-2020 εγκύκλιο του […]