ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΤΗΣ Ε.Σ.Δι.

  «Αναβάθμιση και Προμήθεια Λογισμικού για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση και Παρακολούθηση του Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της Προεισαγωγικής Εκπαίδευσης της Ε.Σ.Δι. & Προμήθεια Ενιαίου Συστήματος Διαχείρισης Βιβλιοθήκης & Σπουδαστών Ε.Σ.Δι.» και Έργου «Αναβάθμισης Ιστοσελίδας»