ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΔΙΚ.ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΜΕ ΘΈΜΑ “ΟΡΘΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ. ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΜΕ ΤΙΣ ΑΛΛΕΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΕΣ” (ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ)

  -Η συμβολή του Ελεγκτικού Συνεδρίου στη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση των δημοτικών επιχειρήσεων , Άννα Λιγωμένου, Αντιπρόεδρος Ελεγκτικού Συνεδρίου -Το τυπικό έλλειμμα ως όχημα στον ανασχεδιασμό της δημοσιονομικής δίκης – Κριτική αποτίμηση (Α΄μέρος) Ευαγγελία – Ελισάβετ Κουλουμπίνη, Σύμβουλος Ελεγκτικού Συνεδρίου -Το τυπικό έλλειμμα ως όχημα στον ανασχεδιασμό της δημοσιονομικής δίκης – Κριτική αποτίμηση (Β΄μέρος), Κωνσταντίνος […]

ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΔΙΚ.ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ “ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ – ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ” (ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ)

 – Η άμυνα του οφειλέτη για χρηματικές απαιτήσεις δημοσίου δικαίου, Αικατερίνη Σεραφείμη, Εφέτης Δ.Δ. -Η προστασία των παιδιών – προσφύγων στη νομολογία του ΔΕΕ, Ιωάννα Λαμπίρη Εφέτης Δ.Δ -Η διαδικασία εξέτασης των αιτημάτων ασύλου κατά το εθνικό και ενωσιακό δίκαιο, Νικόλαος Πανταζής Πρόεδρος Πρωτοδικών Δ.Δ. -Κατάσχεση εις χείρας του Δημοσίου ως τρίτου, Ιουλία Κοκκαλιάδη, Πρωτοδίκης […]