ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΣΔι – ΝΕΑ ΚΥΑ

   Η Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών αναστέλλει κάθε εκπαιδευτική και επιμορφωτική δραστηριότητα , για το χρονικό διάστημα από 16.5.2020 έως και 1.6.2020, για προληπτικούς λόγους δημόσιας υγείας, κατά τα αναφερόμενα στην από 13.5.2020 γνώμη της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19. ‘ Κατ΄εξαίρεση, τα μαθήματα και η πρακτική άσκηση δύνανται να διενεργούνται, εφόσον […]