ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΙΣΗΓΗΤΩΝ ΜΕ ΘΕΜΑ “Η νομολογία των Ευρωπαϊκών Δικαστηρίων και η επιρροή της στη Διοικητική, Πολιτική και Ποινική δίκη”

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΙΣΗΓΗΤΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΠΟΥ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΔΙΟΡΓΑΝΩΘΕΙ στις 21 και 22 Μαΐου 2020 Τίτλος Συνεδρίου: “Η νομολογία των Ευρωπαϊκών Δικαστηρίων και η επιρροή της στη Διοικητική, Πολιτική και Ποινική δίκη”  

ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Η Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών αναστέλλει κάθε εκπαιδευτική και επιμορφωτική δραστηριότητα, για το χρονικό διάστημα από 13.3.2020 έως και 27.3.2020, για προληπτικούς λόγους δημόσιας υγείας, κατά τα αναφερόμενα στην από 12.3.2020 εισήγηση της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19. Για την ΚΥΑ πατήστε εδώ