ΑΓΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΝΑΡΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ 26ης ΕΚΑΠΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΣΕΙΡΑΣ

  Ο Αγιασμός και η ορκωμοσία των σπουδαστών της 26ης εκπαιδευτικής σειράς θα πραγματοποιηθεί στο αμφιθέατρο ¨Ευρυγένης”  του Κέντρου Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου (ΚΔΕΟΔ), που βρίσκεται πίσω από τις κτιριακές εγκαταστάσεις της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών, την 3 Φεβρουαρίου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00′ . Παρακαλούνται οι σπουδαστές να προσέλθουν στις 09.30΄. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ […]