ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ (ΓΙΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ)

Η Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών θα πραγματοποιήσει επιμορφωτικό σεμινάριο Διοικητικής Δικαιοσύνης ( για Δικαστικούς Λειτουργούς και για Υπαλλήλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου) στις 09 και 10 Δεκεμβρίου 2019, με γενικό θέμα:”ΟΡΘΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ. ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΜΕ ΤΙΣ ΑΛΛΕΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΕΣ“. Τόπος διεξαγωγής του σεμιναρίου είναι η πόλη της Θεσσαλονίκης. Στο πρόγραμμα θα συμμετάσχουν […]