ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΔΙΚ.ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΜΕ ΘΕΜΑ “ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΠολΔ ΜΕΤΑ ΤΟΥΣ Ν.4335/2015 ΚΑΙ 4512/2018 (ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ – ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ – ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ) / ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ” 11& 12 Απριλίου 2019 ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ

-Ζητήματα ασφαλιστικών μέτρων μετά τις τροποποιήσεις του ΚΠολΔ με το ν.4335/2015 , Αγγελική Καγιούλη Πρόεδρος Πρωτοδικών -Ανακοπές κατά πράξεων της εκτελεστικής διαδικασίας και του πίνακα κατάταξης. Συγκρούσεις προνομίων, Σοφία Τσιβούλη Πρόεδρος Πρωτοδικών -Η άσκηση και συζήτηση της αγωγής κατά την τακτική διαδικασία μετά τις τροποποιήσεις του ν.4335/2015 Αικατερίνη Καραϊνδρου Πρωτοδίκης -Η δικαστική πληρεξουσιότητα μετά το […]

ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΔΙΚ.ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΜΕ ΘΕΜΑ “ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΟΙΝΩΝ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ / ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΕΚΤΙΣΗ ΠΟΙΝΩΝ /ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΚΥΡΟΤΗΤΕΣ” 14 & 15 Μαρτίου 2019 ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ

-Εκτέλεση αλλοδαπών ποινικών αποφάσεων στην Ελλάδα, Σταμάτιος Δασκαλόπουλος Εισαγγελέας Εφετών -Μετατροπή και αναστολή της ποινής, Λεωνίδας Νικολόπουλος Αντεισαγγελέας Εφετών -Οι ακυρότητες της προδικασίας, Ειρήνη Χρυσογιάννη, Αντεισαγγελέας Εφετών -Απόλυση υπό όρο:χορήγηση – ανάκληση – άρση, Λάμπρος Τσόγκας Αντεισαγγελέας Εφετών -Νομολογιακή προσέγγιση των “Αντιρρήσεων” σχετικών με την εκτελεστότητα των ποινικών αποφάσεων, το είδος και τη διάρκεια της […]

ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΜΕ ΘΕΜΑ “ΟΜΟΔΙΚΙΑ, ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΡΙΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΗ, ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΜΗ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΔΙΑΔΙΚΩΝ, ΠΛΑΓΙΑΣΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΑΓΩΓΗΣ” 21 & 22 Φεβρουαρίου 2019 ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ

 -Ζητήματα συμμερτοχής τρίτων:Α) στη δίκη των ασφαλιστικών μέτρων & Β)στο δικονομικό διεθνές δίκαιο, Ευγενία Τσιώρα Εφέτης -Η προσεπίκληση του δικονομικού εγγυητή, Αντώνιος Βαθρακοκοίλης Πρόεδρος Πρωτοδικών -Αναγκαστική ομοδικία: προϋποθέσεις και έννομες συνέπειες στην πρόσφατη νομολογία, Πέτρος Αλικάκος Πρόεδρος Πρωτοδικών -Η κύρια παρέμβαση ιδίως μετά το νόμο 4335/2015, Αθανάσιος Πανταζόπουλος Πρωτοδίκης -Συμμετοχή τρίτων στις δίκες της πτωχεύσεως, […]