ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΔΙΚ.ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ “ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ, ΑΘΕΜΙΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ/ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ” (6 &7 Δεκεμβρίου 2018) ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ

 -Η προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας κατά το ουσιαστικό δίκαιο, Ευάγγελος Χατζίκος, Πρόεδρος Πρωτοδικών -Αστική ευθύνη για πραβάσεις του δικαίου του ελεύθερου ανταγωνισμού. Ζητήματα από το νέο ν.4529/2018, Ηλίας Σουφλερός, Ομ.Καθηγητής Νομικής Σχολής ΕΚΠΑ -Βασικά ζητήματα τομής δικαίου των σημάτων, ευρεσιτεχνίας, σχεδίων και υποδειγμάτων και αθέμιτου ανταγωνισμού, Μιχαήλ – Θεόδωρος Μαρίνος, Καθηγητής Νομικής Σχολής ΔΠΘ -Μορφές παραβάσεων του δικαίου […]

ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΔΙΚ.ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ “ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΗ” (15 & 16 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ) ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ

  Ο αναιρετικός έλεγχος των πλημμελειών σε σχέση με τις αιτήσεις,  Γεώργιος Αποστολάκης, Αρεοπαγίτης Περιεχόμενο και διακρίσεις των ενστάσεων. Το αίτημα ως στοιχείο θεμελιωτικό της ένστασης, Κωνσταντίνα Νάκου Εφέτης Η απόδειξη των πραγμνατικών ισχυρισμών, Αθανάσιος Πανταζόπουλος, Πρωτοδίκης Η προβολή των πραγματικών ισχυρισμών, Νικόλαος Κλαμαρής, Ομοτ.Καθηγητής Νομικής Σχολής ΕΚΠΑ  Το σύστημα διάθεσης, Σπυρίδων Τσαντίνης, Αναπληρωτής Καθηγητής Νομικής Σχολής ΔΠΘ Η προβολή […]