ΑΓΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΝΑΡΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ 25ης ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΣΕΙΡΑΣ

 Ο Αγιασμός και η ορκωμοσία των σπουδαστών της 25ης εκπαιδευτικής σειράς θα πραγματοποιηθεί στο αμφιθέατρο “Ευρυγένη” του Κέντρου Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου (ΚΔΕΟΔ), που βρίσκεται πίσω από τις κτιριακές εγκαταστάσεις της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών, την 7 Φεβρουαρίου 2019 , ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00΄. Παρακαλούνται οι σπουδαστές να προσέλθουν στις 09.30′ . ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ […]

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΔΙΚΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΝΤΟΣ ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2019

   1.ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΕΝΤΟΣ ΝΟΜΟΥ 2.ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ_ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 3.ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ| ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΝΤΟΣ ΝΟΜΟΥ 4.ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΔΙΚΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΚΤΟΣ ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2019

1.ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΕΚΤΟΣ ΝΟΜΟΥ 2.ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ_ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 3.ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ | ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΚΤΟΣ ΝΟΜΟΥ 4.ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ