ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΤΜΗΜΑΤΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ “ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ”

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΤΜΗΜΑΤΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ “ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ” ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ ΣΕ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΜΗ ΜΟΡΦΗ (ΤΕΥΔ, ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΙΣΗΓΗΤΩΝ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠΡΟΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΣΤΑΔΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ) ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ (24η και 25η Εκπαιδευτική Σειρά) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΙΣΗΓΗΤΩΝ ΓΙΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠΡΟΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ (ΣΤΑΔΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ) –ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΕΙΣΗΓΗΤΩΝ (ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ) –ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΕΙΣΗΓΗΤΩΝ (ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ -ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΑΕΙ) –ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΕΙΣΗΓΗΤΩΝ(ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ, ΕΙΔ.ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ, ΔΗΜ.ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ, ΜΕΛΩΝ Δ.Σ. ΕΓΝΩΣΜΕΝΟΥ ΚΥΡΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜ.ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ)  

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΙΣΗΓΗΤΩΝ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠΡΟΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ (ΣΤΑΔΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ) ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΣΗΣ & ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ – ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ & ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ (24η και 25η Εκπαιδευτική Σειρά) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΙΣΗΓΗΤΩΝ ΓΙΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠΡΟΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ (ΣΤΑΔΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ)  –ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΕΙΣΗΓΗΤΩΝ (ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ) –ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΕΙΣΗΓΗΤΩΝ (ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ -ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΑΕΙ) –ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΕΙΣΗΓΗΤΩΝ (ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ, ΕΙΔ.ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ, ΔΗΜ.ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ, ΜΕΛΩΝ Δ.Σ. ΕΓΝΩΣΜΕΝΟΥ ΚΥΡΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜ.ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ)