ΕΝΑΡΞΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΚΔ΄ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΣΕΙΡΑΣ

 Α.ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ – ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΤΟΠΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑ: Η πρακτική άσκηση των υποψηφίων παρέδρων του Πρωτοδικείου της ΚΔ΄ εκπαιδευτικής σειράς που επέλεξαν ως τόπο πρακτικής την Αθήνα, αρχίζει στις 7.1.2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00΄ . Οι σπουδαστές παρακαλούνται να προσέλθουν στο γραφείο 106 του κτηρίου 6 του Πρωτοδικείου Αθηνών. ΤΟΠΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Η πρακτική […]