ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ EJTN 2019

Το Δίκτυο Κατάρτισης Ευρωπαίων Δικαστών (EuropeanJudicialTrainingNetwork) πρόκειται να πραγματοποιήσει εντός του 2019 επιμορφωτικές δράσεις στις οποίες μπορούν να συμμετέχουν πολιτικοί-ποινικοί δικαστές, εισαγγελείς και διοικητικοί δικαστές. Κατάλογος δραστηριοτήτων. Συχνές ερωτήσεις