ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΣΔι (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ – 25η Εκπαιδευτική Σειρά)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΣΔι (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ)  –ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ (ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ) –ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ (ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ – ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΑΕΙ) –ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ (ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ, ΕΙΔ.ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ, ΔΗΜ.ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ, ΜΕΛΩΝ Δ.Σ.ΕΓΝΩΣΜΕΝΟΥ ΚΥΡΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜ.ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ) ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ 1ο Στάδιο Κατάρτισης 25ης […]

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΙΣΗΓΗΤΩΝ ΓΙΑ ΗΜΕΡΙΔΕΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ – 25η Εκπαιδευτική Σειρά)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΙΣΗΓΗΤΩΝ ΓΙΑ ΗΜΕΡΙΔΕΣ ΠΡΟΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΚΑΠΙΔΕΥΣΗΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΤΗΣ 25ης ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΣΕΙΡΑΣ (Κατεύθυνση Διοικητικής Δικαιοσύνης)  –ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΕΙΣΗΓΗΤΩΝ ΓΙΑ ΗΜΕΡΙΔΕΣ (ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ) –ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΕΙΣΗΓΗΤΩΝ ΓΙΑ ΗΜΕΡΙΔΕΣ (ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ – ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΑΕΙ) –ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΕΙΣΗΓΗΤΩΝ ΓΙΑ ΗΜΕΡΙΔΕΣ (ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ, ΕΙΔ.ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ, ΔΗΜ.ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ, ΜΕΛΩΝ Δ.Σ.ΕΓΝΩΣΜΕΝΟΥ ΚΥΡΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜ.ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΣΔι (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ – ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ & ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ – 25η εκπαιδευτική σειρά)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΣΔι (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ – ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ & ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ)  –ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ (ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ) –ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ (ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ – ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΑΕΙ) –ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ (ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ, ΕΙΔ.ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ, ΔΗΜ.ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ, ΜΕΛΩΝ Δ.Σ.ΕΓΝΩΣΜΕΝΟΥ ΚΥΡΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜ.ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ) ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ _ […]

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΙΣΗΓΗΤΩΝ ΓΙΑ ΗΜΕΡΙΔΕΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ – ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ & ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ-25η Εκπαιδευτική Σειρά)

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΙΣΗΓΗΤΩΝ ΓΙΑ ΗΜΕΡΙΔΕΣ ΠΡΟΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΤΗΣ 25ης ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΣΕΙΡΑΣ (Κατευθύνσεων Πολιτικής _Ποινικής Δικαιοσύνης & Εισαγγελέων) –ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΕΙΣΗΓΗΤΩΝ ΓΙΑ ΗΜΕΡΙΔΕΣ (ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ) –ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΕΙΣΗΓΗΤΩΝ ΓΙΑ ΗΜΕΡΙΔΕΣ (ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ – ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΑΕΙ) –ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΕΙΣΗΓΗΤΩΝ ΓΙΑ ΗΜΕΡΙΔΕΣ (ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ, ΕΙΔ.ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ, ΔΗΜ.ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ, ΜΕΛΩΝ Δ.Σ.ΕΓΝΩΣΜΕΝΟΥ ΚΥΡΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜ.ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ)