ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΚΓ΄ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΣΕΙΡΑΣ(ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ)

 Α. ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΜΕ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΜΕ ΣΕΙΡΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ Β.ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΜΕ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΜΕ ΣΕΙΡΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ