ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΡΑΠΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΓ ΣΕΙΡΑΣ (ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ -ΠΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ)

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ-ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ  Αποτελέσματα γραπτών εξετάσεων αποφοίτησης με σειρά κατάταξης ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΔΙΚΑΟΣΥΝΗΣ Αποτελέσματα γραπτών εξετάσεων αποφοίτησης με σειρά κατάταξης

ΑΛΛΑΓΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑΣ ΚΔ΄ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ(ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ)

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  Σας ενημερώνουμε ότι, οι υποψήφιοι που εξετάζονται προφορικά το Σάββατο 23.12.2017 , θα εξεταστούν την Τετάρτη 3.1.2018 και ώρα 16:00 στην αίθουσα του ακροατηρίου των πολιτικών συνεδριάσεων  των τμημάτων του Αρείου Πάγου