ΕΝΑΡΞΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΚΒ΄ΣΕΙΡΑΣ (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ)

 ΣΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ Η πρακτική άσκηση των υποψηφίων εισηγητών του Συμβουλίου της Επικρατείας της ΚΒ΄εκπαιδευτικής σειράς αρχίζει στις 16.1.2017 , ημέρα Πέμπτη και ώρα 11.00΄. Οι σπουδαστές παρακαλούνται να προσέλθουν στην αίθουσα της βιβλιοθήκης του Συμβουλίου της Επικρατείας. ΣΤΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ  Η πρακτική άσκηση των υποψηφίων εισηγητών του Ελεγκτικού Συνεδρίου της ΚΒ΄εκπαιδευτικής σειράς αρχίζει […]