ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ “ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ, ΜΟΡΦΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΗΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ” (ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ)

Γεωργία Μαραγκού, Αντιπρόεδρος Ελεγκτικού Συνεδρίου Μαρία Παπασπύρου, Γενική Επιθεωρήτρια Δημόσιας Διοίκησης – Ειδική Επιστήμων Χρήστος Δετσαρίδης, Επικ.Καθηγητής Νομικής Σχολής ΔΠΘ -Δικηγόρος Αστέριος Μπουζιάς, Διπλωμάτης- Ειδικός Επιστήμων Ευαγγελία – Ελισάβετ Κουλουμπίνη, Σύμβουλος Ελεγκτικού Συνεδρίου Αργυρώ Μαυρομμάτη, Σύμβουλος Ελεγκτικού Συνεδρίου Αθανάσιος Καρακόϊδας, Πάρεδρος Ελεγκτικού Συνεδρίου Χριστίνα Φλώρου, Δικηγόρος