ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΔΙΚ.ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΜΕ ΘΕΜΑ “ΟΙ ΝΕΟΙ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΣ ΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ.ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ

   ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΧΟΙΝΟΧΩΡΙΤΗΣ, Εφέτης (Ζητήματα κληρονομικού δικαίου ενώπιον του Ειρηνοδικείου, Παράρτημα) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΟΥ, Εφέτης (Επικύρωση ανώμαλης δικαιοπραξίας – Ανακοπή κατά πρωτοκόλου διοικητικής αποβολής και επιβολής προστίμου – πρακτικά συμβιβασμού ενώπιον ειρηνοδίκη για υποθέσεις εμπράγματου δικαίου) ΙΟΥΛΙΑ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ, Εφέτης (Προσδιορισμός των εννοιών εμπόρου και μικροεμπόρου) ΒΑΡΒΑΡΑ ΠΑΠΑΡΗ, Εφέτης (Πεδδίο εφαρμογής του ν.3869/2010 και το ζήτημα της καθολικότητας των […]