ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΣΔΙ ΣΕ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ EUROPEAN JUDICIAL TRAINING NETWORK 2017-2019

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την εκπροσώπηση της ΕΣΔι σε δράσεις του European Judicial Training Network, την τριετία 2017-2019 Η Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών ανακοινώνει την επιλογή για την εκπροσώπηση της ΕΣΔι στις δράσεις του EJTN, η οποία έχει ως εξής: Programmes, που έχουν αντικείμενο τη συνεχιζόμενη κατάρτιση των εν ενεργεία δικαστικών λειτουργών ο κ. Δ. Τίτσιας, Πρόεδρος Πρωτοδικών, Σύμβουλος Δικαιοσύνης […]