ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΤΟΥ ΚΒ΄ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΤΙΣ ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΤΟΥ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ HYATT REGENCY THESSALONIKH(13ο χλμ. θεσσαλονίκης – Περαίας)   GRAND BALLROOM ΑΓΓΕΛΑΡΑΣ ΕΩΣ ΜΠΑΛΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ PREFUNCTION ΜΠΑΝΤΙΑΚΑ ΕΩΣ ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ EPIDAURUS ΠΑΠΑΤΟΛΙΑ ΕΩΣ ΣΑΡΡΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ EPHESUS ΣΑΦΑΡΙΚΑ ΕΩΣ ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ  

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ – ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΤΟΥ ΚΒ’ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΤΙΣ ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΤΟΥ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ HYATT REGENCY THESSALONIKI (13ο χλμ.Θεσσαλονίκης – Περαίας)   GRAND BALLROOM ΑΓΓΕΛΑΚΟΣ ΕΩΣ ΜΑΝΙΚΑ ΕΙΡΗΝΗ  PREFUNCTION ΜΑΝΟΥΣΟΥ ΕΩΣ ΜΠΕΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ EPIDAURUS ΜΠΕΚΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΩΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ EPHESUS ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΕΩΣ ΣΑΛΠΙΓΚΤΗ ΑΝΝΑ REGENCY BALLROOM ΣΑΛΤΑ ΕΩΣ ΨΗΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ