ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΟ ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟ

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν  ηλεκτρονικά την αίτησή τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση της ΕΣΔι (info@esdi.gr), το αργότερο μέχρι την Τετάρτη 23/3/2016, συνοδευόμενη από ένα σύντομο βιογραφικό..                                                                                                                              RE:  APPLICATIONS OPEN – EJTN-ECtHR 2016 Training on Human Rights for EU Judicial Trainers Dear EJTN Administrative Law Contact Points, I am pleased to announce to the EJTN Administrative […]