ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ        ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ                                                                                                                                                                                                                          Θεσσαλονίκη 8/12/2015                                                                                                                                                                                                                               Πρωτ.1524 Ταχ.Δ/νση      :ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ           Τ.Θ.                 :22                                                       Ταχ.Κωδ.       :55102 Καλαμαριά Θεσ/νίκης Πληροφ.       :Β. Μαλλιά         Τηλέφωνο      :2310-494105 Telefax           :2310-494124 e-mail             :info@esdi.gr                                                                                                   Προς                                                            Τους Δικαστικούς Υπαλληλήλους         της Χώρας                                                             Θέμα: «Απόσπαση υπαλλήλων στην Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών» Οι δικαστικοί υπάλληλοι που επιθυμούν […]