LogoGR

NEA

ΚΑΤΑΝΟΜΗ – ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ ΤΟΥ 28ου ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΤΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΩΝ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ ΤΟΥ 28ου ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ HYATT REGENCY THESSALONIKH (13ο χλμ.Θεσσαλονίκης – Περαίας)

GRAND BALLROOM 1    ΑΒΕΡΗ ΑΣΗΜΙΝΑ – ΒΑΡΒΑΡΙΩΤΟΥ ΧΑΙΔΩ  ΩΡΑ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗΣ 08.00(ΠΡΩΙ)   16.30 (ΑΠΟΓΕΥΜΑ)

GRAND BALLROOM 2     ΒΑΡΛΑΜΟΥ ΜΑΡΙΑ –   ΔΑΓΛΑΡΗ ΔΙΟΝΥΣΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ      ΩΡΑ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗΣ 08.10(ΠΡΩΙ)   16.30 (ΑΠΟΓΕΥΜΑ)

GRAND BALLROOM 3      ΔΑΛΑΚΟΥΡΑ ΜΑΡΙΑ  – ΖΩΣΗ ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ   ΩΡΑ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗΣ 08.20(ΠΡΩΙ)   16.30 (ΑΠΟΓΕΥΜΑ

EPHESUS                         ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ –  ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΑΚΙΔΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑ   ΩΡΑ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗΣ 08.30(ΠΡΩΙ)   16.30 (ΑΠΟΓΕΥΜΑ

EPIDAURUS                    ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΒΕΝΕΤΙΑ – ΚΑΡΜΟΙΡΑΝΤΖΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ             ΩΡΑ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗΣ 08.40(ΠΡΩΙ)   16.30 (ΑΠΟΓΕΥΜΑ)

REGENCY BALLROOM   ΚΑΡΟΥΣΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ  – ΚΥΡΙΑΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗ ΚΥΡΙΑΚΗ               ΩΡΑ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗΣ 08.50(ΠΡΩΙ)   16.30 (ΑΠΟΓΕΥΜΑ)

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ

ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ ΚΔΕΟΔ      ΚΩΓΟΥ ΕΛΕΝΗ – ΜΙΧΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ                                ΩΡΑ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗΣ 08.00(ΠΡΩΙ)   16.30 (ΑΠΟΓΕΥΜΑ)

ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ ΕΣΔΙ          ΜΟΥΖΑΚΗ ΔΙΟΝΥΣΙΑ – ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ   ΩΡΑ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗΣ 08.10(ΠΡΩΙ)   16.30 (ΑΠΟΓΕΥΜΑ)

ΑΙΘΟΥΣΑ Α ΕΣΔΙ              ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΠΟΛΥΞΕΝΗ – ΠΕΠΟΝΗ ΖΩΗ              ΩΡΑ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗΣ 08.20(ΠΡΩΙ)   16.30 (ΑΠΟΓΕΥΜΑ)

ΑΙΘΟΥΣΑ Β  ΕΣΔΙ              ΠΕΡΡΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ   –  ΡΟΥΣΚΑ ΕΥΔΟΞΙΑ                      ΩΡΑ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗΣ 08.30(ΠΡΩΙ)   16.30 (ΑΠΟΓΕΥΜΑ)

ΑΙΘΟΥΣΑ Γ ΕΣΔΙ               ΣΑΒΒΑΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ – ΣΙΑΤΡΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΑΝΝΑ       ΩΡΑ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗΣ 08.40(ΠΡΩΙ)   16.30 (ΑΠΟΓΕΥΜΑ)

ΑΚΡΟΑΤΗΡΙΟ ΕΣΔΙ           ΣΙΑΧΑΜΗ ΝΙΚΗ – ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ                   ΩΡΑ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗΣ 08.50(ΠΡΩΙ)   16.30 (ΑΠΟΓΕΥΜΑ)

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ATHLOS (Τέρμα Ν.Κρήνης – Αθλητικό Κέντρο Μίκρας)

ΑΙΘΟΥΣΑ Α          ΣΤΑΜΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ   –  ΤΣΙΜΗΤΡΗ ΕΛΕΝΗ

ΑΙΘΟΥΣΑ Β          ΤΣΙΜΠΙΔΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ – ΨΑΡΡΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ

 

ΟΔΗΓΙΕΣ

Οι θέσεις που θα καταλάβει κάθε υποψήφιος θα γίνει γνωστή κατά την προσέλευση.

Οι υποψήφιοι κατά την είσοδό τους στον χώρο όπου θα διενεργηθούν οι εξετάσεις, υποχρεούνται να επιδεικνύουν: α) πιστοποιητικό εμβολιασμού, σύμφωνα με την παρ.2 του άρθρου 10 ή β) πιστοποιητικό νόσησης, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 10 ή γ) βεβαίωση αρνητικού εργαστηριακού ελέγχου για κορωνοϊό COVID -19 είτε με τη μέθοδο PCR που έχει διενεργηθεί με τη λήψη στοματοφαρυγγικού ή ρινοφαρυγγικού επιχρίσματος εντός εβδομήντα δύο (72) ωρών πριν την εξέταση του μαθήματος είτε ελέγχου ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου κορωνοϊού COVID – 19 (rapid test) εντός σαράντα οκτώ (48) ωρών πριν την εξέταση του μαθήματος, σύμφωνα με την παρ.3 του άρθρου 10. (αριθ. Δ1α/ΓΠ.οικ.60400/1.10.2021 ΦΕΚ 4577 Β΄).

Την πρώτη μέρα έναρξης των γραπτών εξετάσεων κάθε κατεύθυνσης θα επιδεικύουν τα ως άνω πιστοποιητικά ή τις βεβαιώσεις.

Ο έλεγχος γνησιότητας του πιστοποιητικού ή της βεβαίωσης ταυτόχρονα με την ταυτοπροσωπία του υποψηφίου, θα διενεργείται από προσωπικό, εξουσιοδοτημένο προς τον σκοπό αυτό.

Οι υποψήφιοι που δεν είναι εφοδιασμένοι με το κατάλληλο πιστοποιητικό ή βεβαίωση δεν θα εισέρχονται στα εξεταστικά κέντρα.

Κατά τις γραπτές εξετάσεις οι υποψήφιοι υποχρεούνται να φέρουν μαζί τους αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο σε ισχύ. Επίσης, μπορούν να φέρουν μαζί τους ασχολίαστους κώδικες και οποιοδήποτε νομοθέτημα, σχετικό με την εξεταστέα ύλη. Όσον αφορά τη θεματική ενότητα του ποινικού δικαίου – ποινικής δικονομίας, επιτρεπτοί είναι οι Κώδικες που έχουν μόνο το κείμενο του Νόμου χωρίς αιτιολογική έκθεση και ερμηνευτικές παρατηρήσεις.

Οι σχολιασμένοι κώδικες καθώς και οι κώδικες στους οποίους υπάρχουν (ιδιόχειρες) σημειώσεις των εξεταζομένων απαγορεύονται επί ποινή  αποκλεισμού, καθώς επίσης απαγορεύεται η χρήση οποιοδήποτε νομοθετημάτων ή κωδίκων κατά την εξέταση του θέματος της γενικής παιδείας και της ξένης γλώσσας.

Απαγορεύεται στους υποψηφίους με ποινή αποκλεισμού από την εξέταση να κατέχουν σε όλη τη διάρκεια της γραπτής δοκιμασίας κινητά τηλέφωνα ή άλλες συναφείς ηλεκτρονικές συσκευές ενεργοποιημένες ή όχι και οποιοδήποτε τύπο χαρτιού (κόλλες αναφοράς κλπ) και να καπνίζουν μέσα στις αίθουσες κατά τη διάρκεια της γραπτής εξέτασης.

Οι προαναφερόμενες ηλεκτρονικές συσκευές και τα κινητά τηλέφωνα θα παραδίδονται υποχρεωτικά πριν την έναρξη του διαγωνισμού στους επιτηρητές.

Να φορούν μάσκες κατά τη διάρκεια της εξέτασης.

Υπενθυμίζεται ακόμη ότι υπάρχει δυνατότητα γραφής μόνο με μπλε ή μαύρο στυλό, χωρίς τη δυνατότητα εναλλαγής χρωμάτων και ότι απαγορεύεται η χρήση οποιουδήποτε άλλου χρώματος στυλό ακόμη και στο πρόχειρο, διότι διαφορετικά θα μηδενίζεται το γραπτό.

Οι περιπτώσεις αντιγραφών θα αντιμετωπιστούν με αυστηρότητα και με μηδενισμό του γραπτού.

Ο χρόνος λήξης της εξέτασης θα τηρηθεί με αυστηρότητα.

Απαγορεύεται επίσης η χρήση διορθωτικού για το σβήσιμο λαθών στο κείμενο.

Οι υποψήφιοι μπορούν να αποχωρήσουν μετά την παρέλευση δύο (2) ωρών από την έναρξη της εξέτασης.

Μοιραστείτε: