Άρθρα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΔΙΚ.ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ-ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ

              Η Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών, θα πραγματοποιήσει επιμορφωτικό σεμινάριο Δικαστικών Λειτουργών Διοικητικής Δικαιοσύνης, Πολιτικής - Ποινικής Δικαιοσύνης και Εισαγγελέων  με γενικό θέμα "ΣΧΕΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ, ΠΟΙΝΙΚΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΔΙΚΗΣ"  στις 9 και 10 Μαΐου 2019.

               Τόπος διεξαγωγής του σεμιναρίου είναι η πόλη της Κομοτηνής.