Άρθρα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΔΙΚ.ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ - ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

Η Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών θα πραγματοποιήσει επιμορφωτικό σεμινάριο Δικαστικών Λειτουργών Πολιτικής - Ποινικής Δικαιοσύνης, στις 11 και 12 Απριλίου 2019 , με γενικό θέμα: "ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΠολΔ ΜΕΤΑ ΤΟΥΣ Ν.4335/2015 ΚΑΙ 4512/2018 (ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ - ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ - ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ) / ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ".

Τόπος διεξαγωγής του σεμιναρίου είναι η πόλη της Θεσσαλονίκης.

Στο επιμορφωτικό πρόγραμμα θα συμμετάσχουν Δικαστικοί Λειτουργοί που υπηρετούν στον Άρειο Πάγο, Εφετεία, Πρωτοδικεία καθώς και στα Ειρηνοδικεία όλης της χώρας.