Άρθρα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ 25ης ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΣΕΙΡΑΣ

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΗΣ 25ης ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΣΕΙΡΑΣ (ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΣΥΝΕΔΡΊΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ)

Α.ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

 1ο Στάδιο Κατάρτισης

2ο Στάδιο Κατάρτισης

Β.ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ - ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

1o Στάδιο Κατάρτισης

2ο Στάδιο Κατάρτισης

Γ.ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ

1ο Στάδιο Κατάρτισης

2ο Στάδιο Κατάρτισης