Άρθρα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΣΔι (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ - ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ & ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ - 25η εκπαιδευτική σειρά)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΣΔι (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ - ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ & ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ)

 -ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ (ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ)

-ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ (ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ - ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΑΕΙ)

-ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ (ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ, ΕΙΔ.ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ, ΔΗΜ.ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ, ΜΕΛΩΝ Δ.Σ.ΕΓΝΩΣΜΕΝΟΥ ΚΥΡΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜ.ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ)

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ _ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

1ο Στάδιο Κατάρτισης 25ης Εκπαιδευτικής Σειράς

2ο Στάδιο Κατάρτισης 25ης Εκπαιδευτικής Σειράς

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ

1ο Στάδιο Κατάρτισης 25ης Εκπαιδευτικής Σειράς

2ο Στάδιο Κατάρτισης 25ης Εκπαιδευτικής Σειράς