Άρθρα

ΠΙΝΑΚΕΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΓ΄ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Α)ΠΙΝΑΚΕΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ (ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ - ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ)

ΔΕΚΤΟΙ

ΑΠΟΡΡΙΠΤΟΝΤΑΙ

Β)ΠΙΝΑΚΕΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ)

ΔΕΚΤΟΙ

ΑΠΟΡΡΙΠΤΟΝΤΑΙ

Γ)ΠΙΝΑΚΕΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ)

ΔΕΚΤΟΙ

ΑΠΟΡΡΙΠΤΟΝΤΑΙ