Άρθρα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΔΟΚΙΜΩΝ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΩΝ

Η Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών θα πραγματοποιήσει επιμορφωτικό σεμινάριο Ειρηνοδικών στη Θεσσαλονίκη, στις 12, 13 και 14 Οκτωβρίου 2016 με γενικό θέμα: "ΟΙ ΝΕΟΙ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΣ ΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ. ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ".

Τόπος διεξαγωγής του σεμιναρίου είναι η πόλη της Θεσσαλονίκης.

Στο σεμινάριο αυτό θα συμμετάσχουν υποχρεωτικά όλοι γενικώς οι Δόκιμοι Ειρηνοδίκες των Εφετειακών Περιφερειών της Χώρας.