Άρθρα

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΤΟΥ ΚΒ΄ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΣΤΙΣ ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΤΟΥ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ HYATT REGENCY THESSALONIKH(13ο χλμ. θεσσαλονίκης - Περαίας)
 
GRAND BALLROOM ΑΓΓΕΛΑΡΑΣ ΕΩΣ ΜΠΑΛΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
PREFUNCTION ΜΠΑΝΤΙΑΚΑ ΕΩΣ ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ
EPIDAURUS ΠΑΠΑΤΟΛΙΑ ΕΩΣ ΣΑΡΡΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
EPHESUS ΣΑΦΑΡΙΚΑ ΕΩΣ ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ