Άρθρα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΔΙΚΑΣΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ - ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

Η Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών θα πραγματοποιήσει επιμορφωτικό σεμινάριο Δικαστών Πολιτικής - Ποινικής Δικαιοσύνης στη Θεσσαλονίκη, στις 23 και 24 Νοεμβρίου 2015 με γενικό θέμα: "Δικαστική Μεσολάβηση". Τόπος διεξαγωγής του σεμιναρίου είναι η πόλη της Θεσσαλονίκης. 
Στο πρόγραμμα θα συμμετάσχουν Πρόεδροι Πρωτοδικών και Πρωτοδίκες, που υπηρετούν στην εφετειακή περιφέρειεα Θεσσαλονίκης.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ