Άρθρα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΩΝ

Η Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών θα πραγματοπιήσει επιμορφωτικό σεμινάριο Ειρηνοδικών στη Θεσσαλονίκη, στις 3 και 4 Νοεμβρίου 2015 με γενικό θέμα "Ζητήματα Ερμηνείας και Εφαρμογής του νόμου 3869/2010, όπως ισχύει" . Τόπος διεξαγωγής του σεμιναρίου είναι η πόλη της Θεσσαλονίκης. 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ